Szanowni Rodzice - informacja Dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

Nauczyciele w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc  psychologiczno – pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, systematycznie dokształcają się, żeby  skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przy-gotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

 

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli postaw, podważa godność  tego zawodu.

Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 18-19.03.2019  w Publicznym Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 94% pracowników biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żadne postulaty. Strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia wiąże się z trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci. Od dnia rozpoczęcia strajku przedszkole nie będzie w stanie zapewnić dzieciom opieki. Strajkujący pracownicy przedszkola nie podejmą pracy. Bardzo proszę o zrozumienie sytuacji i zaplanowanie właściwej opieki nad swoimi dziećmi w czasie strajku.

                                                                                                                      

                                                                                                                   Kozienice, 01.04.2019

Dyrektor  przedszkola

Joanna Kalbarczyk