Szanowni Rodzice - informacja Dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2019

Kozienice, 5 kwietnia 2019 r.

 

Szanowni Rodzice,

 

w związku z niekorzystnymi decyzjami w sprawie jakości edukacji, pracownicy oświaty postanowili zaprotestować przeciw dalszym, szkodzącym kształceniu i wychowaniu postanowieniom. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Kozienicach poinformował 2 kwietnia 2019 r., że w Publicznym Przedszkolu Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach  od 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania, jeśli nie zostanie zawarte porozumienie między związkami zawodowymi a rządem. W referendum przeprowadzonym w dniach 14-19.03.2019 r. w Publicznym Przedszkolu Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, 97% biorących udział w głosowaniu opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Wiąże się to z trudnościami dla Państwa, Państwa dzieci oraz funkcjonowania szkoły.
W związku z taką skalą protestu, niemożliwe może okazać się zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci w przedszkolu. Mając na uwadze powyższe, proszę o zapewnienie dzieciom opieki w domu w czasie trwania strajku.

 

 

 

 

W przypadku zamknięcia przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienia opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mogą zająć się nim sami i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć w zakładzie pracy następujące dokumenty:

  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły,
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

Podstawa prawna: art. 32, ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Bardzo Państwa proszę o zrozumienie tej szczególnej sytuacji, której celem jest troska o jakość edukacji Państwa dzieci. Taką mogą zapewnić dobrzy Nauczyciele, którzy na co dzień troszczą się o każdego ucznia, identyfikują jego potrzeby i przygotowują odpowiednią ofertę edukacyjną. Wspólnie zadbajmy o kształcenie i wychowanie przyszłego pokolenia.

Informacje dotyczące przebiegu strajku będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.pp3.kozienice.pl – proszę o sprawdzanie wiadomości.

 

 

                                                                           Z poważaniem