Nasze przedszkole zakończyło właśnie projekt ” Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Nasze przedszkole zakończyło właśnie projekt ” Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem było  rozwijanie czytelnictwa. Grupa Słoneczek miała swojego misia, który wędrował  po domach z dzienniczkiem, rodzice wpisywali tytuł przeczytanego  utworu, a dzieci wykonywały pamiątkowy rysunek. Powstały w ten sposób piękny i kolorowy album.

Wspólnie przepracowaliśmy następujące moduły: Mały Miś – czytające przedszkolaki, Misiowy wolontariat, Dzień pluszowego Misia, Mały Miś i prawa dziecka, Bezpieczni z Małym Misiem, Zmisiowany dzień matematyki, Mali przedsiębiorcy.  Dzieci zdobyły nowe umiejętności i wiadomości. Celem projektu było zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela oraz wprowadzenie dziecka w świat literatury. Realizując projekt dzieci przeżyły wspaniałą przygodę, która zachęciła do czytania i rozbudziła ciekawość czytelniczą. Na zakończenie projektu Nasze przedszkole otrzymało certyfikat, który z dumą przedstawiamy