Słoneczka biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

We wrześniu dzieci z grupy II "SŁONECZKA" przystąpiły do ogólnopolskiego projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Mamy zamiar poznawać ulubione książki kolegów i koleżanek z grupy. Jesteśmy przekonani, że powiększy się w ten sposób nasza biblioteczka.

 

 

Cele:

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu

dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez

nauczyciela,

-wprowadzenie dziecka w świat literatury

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

-kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

-rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

- promocja przedszkola,

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie