MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "EMOCJA"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

To program realizowany w roku szkolnym 2021/22 w oddziale IV "Mali odkrywcy". Jest podzielony na moduły, a każde zajęcia to kolejny moduł i kolejne cele do realizacji. Założeniem programu jest wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.CELEM PROJEKTU JEST:

 -  Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 -  Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 -  Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 -  Integracja zespołu klasowego.
 -  Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi     poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 -  Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 -  Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych     poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

    W ramach programu dzieci wraz z opiekunem dołączyły do akcji wymiany kartek świątecznych z inną placówką przedszkolną z terenu Polski tzw."Kartki z iskierkami emocji.
    Do tej pory zostały ukończone moduły: "Kraina Kreatywności"; "Kraina Wyobraźni"; "Kraina Mocy Słów"

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie