Ogłoszenie - dyżur wakacyjny 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2022

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kozienicach  

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

informują, że dyżur wakacyjny pełnią:

  • w lipcu od 01.07.2022 r. do 29.07.2022 r.
  • Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą”, ul . Kopernika 11
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, ul.Nowy Świat 24
  • w sierpniu od 01.08.2022 r. do 26.08.2022 r.
  • Przedszkole Nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 4

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny  będzie do pobrania  ze stron internetowych placówek dyżurujących oraz z sekretariatu szkoły i przedszkola do którego uczęszcza dziecko od dnia 16 maja 2022r.

www. podtopolanr1.pl

www.przedszkole4kozienice.pl

www.psp4.kozienice.pl

Wypełniony wniosek  zgodnie  z  zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego należy złożyć (w przedszkolu/szkole), do którego obecnie uczęszcza dziecko do dnia 27 maja 2022r. do godz. 1500                                                                     

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w przedszkolu macierzystym w dniu 31 maja 2022 r.

Informacja o sposobie opłaty będzie udzielana przez intendentów przedszkoli macierzystych.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego: Załącznik  nr 3  do zarządzenia Nr  83/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia  2022 r.

https://bip.kozienice.pl/zarzadzenie/7427/zarzadzenie-nr-83-2022

Pliki do pobrania