Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełnijącym.

Na wiejskim podwórku

Przejdź do - Na wiejskim podwórku

W minionym tygodniu  Tęczowe Nutki poszerzały wiedzę na temat życia na wsi.  Dzieci wzbogacały wiadomości na temat zwierząt z zagrody wiejskiej, ich  wyglądu, zwyczajów  oraz produktów które trafiają do ludzi.  

19 maja 2020


Czytaj więcej o: Na wiejskim podwórku

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa dotyczącej prowadzenia zajęć rewalidacyjnych uwzględniających zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci i pracowników przedszkola

,,SŁONECZKA” wybierają się na wieś aby poznać zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim i środowisko wiejskie.

Przejdź do - ,,SŁONECZKA” wybierają się na wieś aby poznać zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim i środowisko wiejskie.

Dzieci uczyły się układania krótkiego opowiadania o zwierzątkach mieszkających na wsi, naśladowały głosy wybranych zwierzątek, ćwiczyły sprawność manualną wykonując prace plastyczną.

18 maja 2020


Czytaj więcej o: ,,SŁONECZKA” wybierają się na wieś aby poznać zwierzęta hodowane w gospodarstwie wiejskim i środowisko wiejskie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

MALI ODKRYWCY POZNAJĄ ŻYCIE NA WSI

Przejdź do - MALI ODKRYWCY POZNAJĄ ŻYCIE NA WSI

Od 4 do 8 maja 2020r. „Mali Odkrywcy” odkrywali tajniki życia na wsi. Nauka nadal przebiega zdalnie, a więc niezwykle pomocni w przekazywaniu wiedzy dzieciom są rodzice.

Przedszkolaki w tym tygodniu poprzez realizację zadań z tematyki „Na wsi”: wzbogacały wiadomości na temat nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka; doskonaliły umiejętności słuchania utworów literackich; rozwijały wiadomości na temat korzyści płynących z hodowli zwierząt; rozwijały umiejętności odzwierciedlania rzeczywistości w formie plastycznej; przygotowywały się do nauki czytania i pisania; poznały znak + (dodawania); doskonaliły umiejętności dodawania; rozwijały umiejętności układania działań matematycznych i logicznego myślenia; śpiewały i tańczyły oraz rozwijały sprawność fizyczną i manualną.

 

14 maja 2020


Czytaj więcej o: MALI ODKRYWCY POZNAJĄ ŻYCIE NA WSI