Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

Za nami wielkie wydarzenie czyli XIX Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Raz na ludowo”

4 grudnia 2023

Za nami wielkie wydarzenie czyli XIX Festiwal Tańców i Przyśpiewek Ludowych „Raz na ludowo”. Powróciła stara formuła festiwalu, taneczno- wokalna. Dzieci z przedszkoli z Gminy Kozienice prezentowały się na scenie w utworach ludowych pod okiem swoich opiekunek artystycznych, a swoim występem na akordeonie uświetnił to wydarzenie absolwent naszego przedszkola – Aleksander Fila.

 

Celem festiwalu jest:

- zapoznanie dzieci z folklorem- pieśniami, muzyką, śpiewem i tańcem;

- tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie ich do uwrażliwiania na piękno i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej przedszkolaków;

- rozwijanie zdolności wokalnych i tanecznych.