Ogólne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dofinansujemy koszty zatrudnienia niani! - Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Przejdź do - Dofinansujemy koszty zatrudnienia niani! - Burmistrz Gminy Kozienice  ogłasza rekrutację ciągłą  uczestników do projektu pn.  Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Burmistrz Gminy Kozienice

ogłasza rekrutację ciągłą

uczestników do projektu pn.

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

 

który zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”,

Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”,

Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

 

 

27 września 2020


Czytaj więcej o: Dofinansujemy koszty zatrudnienia niani! - Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza rekrutację ciągłą uczestników do projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Przejdź do -  Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  ogłasza rekrutację ciągłą  do Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach w ramach projektu pn. Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców! który zostanie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”.

Kandydatami do projektu w ramach rekrutacji ciągłej są osoby, które spełniają łącznie poniższe wymagania:

  • zamieszkują na terenie Gminy Kozienice;

  • sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,

  • nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. pozostają bez zatrudnienia lub przebywają na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim bądź wychowawczym.

 

 

27 września 2020


Czytaj więcej o: Gmina Kozienice wspiera aktywność zawodową rodziców!

Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Przejdź do - Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 

Najważniejszą i obowiązkową metodą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 2020 jest samospis internetowy (aplikacja jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dysponują komputerem lub dostępem do Internetu i nie skorzystają ze stanowiska komputerowego utworzonego dla nich w Gminnym Punkcie Spisowym, mogą się spisać przez telefon. 

 

14 września 2020


Czytaj więcej o: Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać

Zapraszamy na webinarium o działalności i finansach rad rodziców

Przejdź do - Zapraszamy na webinarium o działalności i finansach rad rodziców

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone działalności i zakładaniu rad rodziców a także ich gospodarce finansowej.

Webinarium to internetowe szkolenie, które odbywa się na żywo. Spotkanie będzie miało miejsce 24 września o godz. 19 przy użyciu oprogramowania Google Hangouts. W spotkaniu online udział wezmą Wojciech Starzyński i Krzysztof Zuba, eksperci Fundacji „Rodzice Szkole” i wieloletni członkowie rad rodziców w szkołach swoich dzieci.

Opowiedzą o tym, jak powinno krok po kroku wyglądać ukonstytuowanie się rady, jak rada może uczestniczyć w życiu szkoły i co powinna robić, aby mieć realny wpływ na wychowanie dzieci w placówkach oświatowych.
Kwestie finansowe takie jak zakładanie kont bankowych czy prowadzenie przejrzystej księgowości są sporym wyzwaniem dla wielu rad rodziców. Dlatego tym sprawom poświęcimy szczególnie dużo uwagi. Omówimy obecne przepisy prawne regulujące działalność finansową rady oraz konieczne zmiany, jakie powinny być wprowadzone, aby umożliwić rodzicom efektywne zarządzanie pieniędzmi w szkole.

 

14 września 2020


Czytaj więcej o: Zapraszamy na webinarium o działalności i finansach rad rodziców

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5,  będzie dostępny w godzinach pracy urzędu.

 

10 września 2020


Czytaj więcej o: Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Rozpoczął się spis rolny! Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.

10 września 2020


Czytaj więcej o: Rozpoczął się spis rolny! Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.