Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

RODO

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW W/S PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DEKLARACJA RODZICÓW 

ŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ LUB INNEJ

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W NAGŁYCH PRZYPADKACH

ZGODA NA PUBLIKACJĘ  WIZERUNKU PRACOWNIKA/UCZNIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH