Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach

Działając w oparciu o porozumienie z organem prowadzącym –Burmistrzem Gminy Kozienice ustalono z dniem 1 lutego 2023 r opłatę za korzystanie przez dzieci z przedszkolnych posiłków w wysokości 10 zł (trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek).

Zmiana dziennej stawki żywieniowej do wysokości 10 zł z dniem 1 lutego 2023 r wynika ze znacznego wzrostu cen surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym, opracowanymi w Instytucie Żywności i Żywienia, zatwierdzonym przez Instytut Matki i Dziecka. Zmiana płatności za wyżywienie jest konieczna i wynika z rozpoznania w cenach rynkowych żywności. Informacja o zmianie wysokości stawki żywieniowej przekazuje się rodzicom dzieci korzystających z przedszkolnej stołówki.

Opłata, o której mowa w ust. 3 wnoszona jest na konto bankowe Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach: Bank PEKAO SA O/Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 32/34 nr konta: 12 1240 5862 1111 0010 9966 2984 z wyszczególnieniem: tytuł przelewu - żywienie, w opisie przelewu – nazwisko i imię rodzica oraz nazwisko i imię dziecka.