Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach, z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach.

Korzystanie z posiłków przez dzieci w oddziałach przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach w kwocie 9 zł, na którą składają się śniadanie, obiad, podwieczorek.

Opłata, o której mowa w ust. 3 wnoszona jest na konto bankowe Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach: Bank PEKAO SA O/Kozienice ul. Batalionów Chłopskich 32/34 nr konta: 12 1240 5862 1111 0010 9966 2984 z wyszczególnieniem: tytuł przelewu - żywienie, w opisie przelewu – nazwisko i imię rodzica oraz nazwisko i imię dziecka.