O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach zlokalizowane jest na obrzeżach miasta, obok osiedla domków jednorodzinnych, w pobliżu lasu. Budynek przedszkola typu „Ciechanów” jest obiektem parterowym. W budynku znajdują się cztery sale zajęć z łazienkami oraz sala zabaw ruchowych, szatnia, hol, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitarne. Dalsza część budynku to pomieszczenia administracyjne, pokój intendentki, dwa gabinety terapeutyczne i gabinet dyrektora.

Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne, bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne. Sala zabaw ruchowych wyposażona jest w sprzęt terapeutyczny do Integracji Sensorycznej, a także w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.


Plac przedszkolny jest ogrodzony. Od strony południowej wykorzystany jest jako plac zabaw, na którym znajdują się terenowe urządzenia zabawowe zewnętrzne: zjeżdżalnie, huśtawki typu sprężynki, piaskownice, domki, drabinki i huśtawki.


Przedszkole rozpoczęło swoja działalność w roku szkolnym 1985/86, a funkcję dyrektora od września 2021 r. pełni mgr Monika Pyc.
 

Organem prowadzącym jest Gmina Kozienice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00 przez 10 miesięcy w roku. W okresie letnim, w miesiącu lipcu i sierpniu prowadzone są dyżury w wyznaczonej placówce na terenie miasta.


W placówce funkcjonują cztery grupy wiekowe liczące do 25 dzieci, w zależności od potrzeb tworzone są grupy integracyjne. Przedszkole zatrudnia 15 nauczycielek łącznie z dyrektorem, 13 pracowników administracji i obsługi.


Praca opiekuńczo-wychowawczo-kształcąca wspomagana jest przez specjalistów:

  • pedagoga specjalnego,
  • nauczycieli wspomagających,
  • logopedę, terapeutę SI.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, dba o własne doskonalenie i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Personel techniczny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola, planowaniem i sporządzaniem posiłków, pracami porządkowymi, udziałem w opiece nad dziećmi itp. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.


Przedszkole utrzymuje aktywny kontakt ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach Kozienickim Domem Kultury, im. B. Klimczuka, Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Placówkami Oświatowymi: Publicznym Przedszkolem Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach ,Publicznym Przedszkolem nr 2 i Nr 4 w Kozienicach, Publicznym Przedszkolem nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Kozienicach, Publicznym Przedszkolem nr 6 w Świerżach Górnych, Publicznymi Szkołami Podstawowymi Nr 1 i Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach. Kozienickim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Kozienice w Pionkach, Publiczną Biblioteką Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego, Publicznymi Szkołami Podstawowymi Nr 1 i Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kozienicach, Komendą Miejską Policji w Kozienicach.

 


Statut Publicznego Przedszkola Nr 3